Monthly Archives: March 2012

…ing

…kailangang tiising

malayo sa kanyang piling

habang siya’y nahuhumaling

sa paglikha ng sining.

suot-suot ang singsing,

ako sa higaa’y pabaling-baling.

buong gabi ngang gising

pagkat pangungulila sa kanya’y umiigting!

ang aking bukod tanging

sa pananalangin ay hiling

siya sana’y agad nang makapiling

at aking muling makasiping.

o pintor na magaling,

sa akin pansin mo’y ibaling,

iyong pagtatangi sa akin ay ikiling

at bilang iyong inspirasyon ako’y laging ituring.

Advertisements

still

still.

the love, lost.

the lost, loved.

still.