Monthly Archives: March 2012

…ing

…kailangang tiising

malayo sa kanyang piling

habang siya’y nahuhumaling

sa paglikha ng sining.

suot-suot ang singsing,

ako sa higaa’y pabaling-baling.

buong gabi ngang gising

pagkat pangungulila sa kanya’y umiigting!

ang aking bukod tanging

sa pananalangin ay hiling

siya sana’y agad nang makapiling

at aking muling makasiping.

o pintor na magaling,

sa akin pansin mo’y ibaling,

iyong pagtatangi sa akin ay ikiling

at bilang iyong inspirasyon ako’y laging ituring.


still

still.

the love, lost.

the lost, loved.

still.