…ing

…kailangang tiising

malayo sa kanyang piling

habang siya’y nahuhumaling

sa paglikha ng sining.

suot-suot ang singsing,

ako sa higaa’y pabaling-baling.

buong gabi ngang gising

pagkat pangungulila sa kanya’y umiigting!

ang aking bukod tanging

sa pananalangin ay hiling

siya sana’y agad nang makapiling

at aking muling makasiping.

o pintor na magaling,

sa akin pansin mo’y ibaling,

iyong pagtatangi sa akin ay ikiling

at bilang iyong inspirasyon ako’y laging ituring.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: