ang pasukan

Nakatayo siya sa may pinto.
Nakaharap sa liwanag sa labas.
Nakatalikod sa dilim.
May hindi magawang pagpasiyahan
Kaya’t nanahan na lamang sa pintuan.
Ang sinag sa kanyang paligid
Ang gumuguhit sa kanyang hugis.
Ang liwanag sa harapan.
At ang dilim sa likuran.
Ang nagbigay hubog,
Ang lumikha sa kanya.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: