kung nandito ka lamang sa aking piling

kung maaabot lang kita,
hindi na kita pakakawalan.
hindi na kalian man.
kung.
pero nandiyan ka
diyan na mananatili.
nandito naman ako
dito pa rin gaya ng dati.
at ang “tayo” ay sadyang ‘di mangyayari.
kung kaya ko lang
titigil na ako sa kakaisip
sa’yo.
hindi na talaga.
pero hindi ko kaya
kaya hindi ko gagawin.
kung kapiling lang sana kita ngayong gabi…
kung.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: