salamat

hindi, hayaan mo ako…
ngayon lang,
sa huling pagkakataon.

para sa kung ano
at sa kung anong wala.

para sa ganoon
at sa hindi ganoon.

para doon
at sa hanggang doon na lang.

salamat.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: