gabing mabituin

aking narinig.  aking nabasa.
ito ay dumating.  para sa akin.
tulad ng maraming ulit na.
nababatid nito, alam ko.. hindi ko lang alam kung paano!
sa panahong ako’y nasa
lugmok,
pighati,
kawalan,
ang liwanag ay naririto’t kasama ko…
kumakalinga sa akin…
at hindi ko nga makayanang pigilang pumatak ang aking mga luha.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: