kalachuchi

pulutin… ipunin…

habulin ko mang mapulot at maipon lahat

di uubrang maihandog

pagkat itong mga puting bulaklak

tulad ng  mga alaalang nalagas

mangingitim ang mga talulot

maaagnas… mabubulok… malulusaw.

tuluyang maglalaho.

malilimutan.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: