puwing

labis na lamang kung indahin ko ang pagdurusang dulot ng isang pagkaliit-liit na tulad mo!

heto ka’t nagsusumiksik sa di naman dapat kalagyan, ang pang-aabala ay nilalayong mapagtagumpayan. ang paningin nga ay di lubusang mapakinabangan habang ikaw ay nakahambalang.

huwag kang magmalaki kung nang dahil sa iyo, luha ay managana; pagkat ang mga ito ay di dala ng nadarama.

magtawa ka man sa pasakit na naipataw mo, di rin magtatagal ang pagpapahirap mo.

gagawin ko ang lahat upang sa lalong madaling panahon, ikaw ay mawala.

hindi ka maaaring sa buhay ko ay maging bahagi. hindi… ay, hindi.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: