senti

nangalabit itong kanta.

nang pandinig ay inilingon, puso ay dinaan sa dahas.

isipan ay di nakuhang manlaban kaya kaluluwa ay nilusob.

inungkat ng himig ang nakaraan na, hinalungkat ang damdaming naglaon na.

inusig ng mga titik, isinumbat ang mga pagkakamali.

hinagupit ng koro, ipinaramdam ang kasagsagan ng sakit.

sa kaigtingan ng hapdi, unti-unting naubos ang mga salita.

ang mga huling nota habang papalayo na’y nanunuya pa.

tapos na ang kanta..at wala nga akong nagawa kundi ang lumuha.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: