kahon II

mayroong nasumpungan

sa kaloob-looban

di pala malimutan

alaala sa kahon

sa limot ibinaon

magmumulto pag laon

apat na mga letra

ang pabango sa twalya

mga singsing sa tasa

liham na mahahaba

tula at mga kanta

wala na ngang natira

nauwi na sa abo

tandang-tanda pero

nakatatak sa puso

pag-ibig na totoo

huli na natanto

iniwan akong bigo


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: