kahon

sa loob ng kwadradong sisidlan

sa iyo’y may bagay na laan

hilahin ang laso, kahon ay buksan

dahan-dahan, ingatan

silipin, alamin ang laman

ngunit higit pa riyan

mahalaga ang dahilan

para ikaw ay alayan

pinag-isipan, pinaghandaan

na sana’y iyong magustuhan

itong  kanyang nakayanan

na ‘pag iyong nakamtan

ay magdulot ng kasiyahan


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: