huwag kang papayag

huwag kang papayag

na suwagin ka ng kambing

upang makaalpas sa iyong tulay

at manginain sa luntiang damo

sa kabilang ibayo.

ang patawirin at paglaanan

ng sariwang parang

ay ang karapat-dapat na tupa.

sakaling malinlang ka ng kambing

na nagpapanggap na tupa,

at mahulog ka,

narito ako sa silong

handang gamutin

ang mga galos at pilay

na natamo sa iyong pagbagsak.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: