tatlong salita

dahil sa tatlong salita

natulog nang maligaya.

naging sapat ang pahinga,

ang pagbangon ay masaya.

padating na ang umaga,

daratnan ka nitong handa.

nakangiti ang diwa,

katawan ay masigla.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: