tagpi

sa sugat na kay hapdi,

di mapipigil ang hikbi.

punit pilit isulsi

saka tabunan ng tagpi.

ngunit di masasabi

kung magtatagal ang tahi.

pag nalaman ang silbi

di ito mananatili.

maglalaho ang ngiti,

di na makikitang muli.

lalala nga ang gisi…

walang hanggang pagsisisi.

natastas na ang tagpi,

ayaw nang maging bahagi

nitong pusong napunit

mahalin ma’y di sulit.

 


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: