pawiin

“tamis ng kahapon, ngayon”
by Maestro JUN TIONGCO
34″ X 24″
Oil on Canvas

 

pawiin itong uhaw
ng tubig na malinaw
pangungulila matutunaw
kapag labi ko ay dinalaw.

pawiin itong hapis
ng nahinog na tamis
asim at pait maaalis
tunay ngang lungkot mapapalis.

pawiin itong gutom
ng yaman ng panahon
kahapon sa mangkok nilikom
kalam mabubusog, mahihilom.

pawiin itong lumbay
ng husay nitong kamay
sa hiblang hinabi ng buhay
tiyak mabibigyan ng saysay.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: