Monthly Archives: February 2013

magsalamin ka

magsalamin ka.

…nang makita ang harapan,

at saka pag-isipan

kung ito ba’y nagugustuhan.

tanawin ang paru-paro sa malayo,

maligaya kaya kung saan dumapo?

at ang mataas na puno,

nakakabangon ba sa pagkayuko?

itong palalong ibon naman,

lumalakad ba sa tamang tawiran?

magsalamin ka.

…nang makita at harapin

ang tunay na damdamin

at ang sarili, kilalanin.

ipagmalaki mga ideyang nagbabaga,

at sa bubwit habaan ang pasensya.

labing-walo sa labing-walo,

kamusta ang mga paa mo?

sa labing-walong kakakwento,

bilangin ang mga natuto.

magsalamin ka.

tingnan mo,

pagmasdan mo.

apatnapu mo.