aso

ang asong may balat,

sa pag-ibig salat.

malalim mangagat,

ngunit kanya ang sugat.

mabagsik ang kahol,

luho laging habol.

utak ay mapurol

sa hayok naulol.

di kasi matuto

na maging maamo,

kaya di makatagpo

ng mag-aalaga sa’yo.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: