bisikleta

pakaingat ka.

kay layo man ng tatahakin,

pakatibay ka.

sakaling sa bandang paahon hingalin,

mga tinik bunutin.

mga talangkang hihila sa iyo

paatras, pababa.

huwag silang hayaang ang hangin ay pasingawin

at hininga ay tuluyang ubusin.

manibela ay tuwid,

mga pedal at gulong ay maasahan.

ituloy ang padyak

at ituon ang tanaw sa patutunguhan.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: