Monthly Archives: June 2013

hole no.8

hole no.8

hole no. 8
by IRIS
12″ X 12″
oil pastel
june 8, 2013
at valley golf and country club


puwang I

mapupunan ba ng pinaghirapan 

ang patlang na pinaglaanan 

ng ngalang hayagang umaangkin sa kanya?

di kailan man… 

pagkat dala ng mga pagkakataong

ang bawat nakikita niya ay nais maialay dito, 

ang pag-asang manumbalik ang ngiti nitong 

nadudulot sa kanyang dibdib 

ng di mapantayang ligaya.