puwang I

mapupunan ba ng pinaghirapan 

ang patlang na pinaglaanan 

ng ngalang hayagang umaangkin sa kanya?

di kailan man… 

pagkat dala ng mga pagkakataong

ang bawat nakikita niya ay nais maialay dito, 

ang pag-asang manumbalik ang ngiti nitong 

nadudulot sa kanyang dibdib 

ng di mapantayang ligaya.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: