puwang II

itong maliit na butas namimili

ng sa kanya’y magpupunong tangi.

tamang-tama ang sukat,

may hugis na nararapat.

di uubra kung di tutugma;

iisa lamang ang magkakasya.

at kung ikaw na nga,

pag pumihit ng bahagya

magbubukas ang tarangka.

ang nakakulong ay lalaya.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: