puwang III

kung buhay na sisidlan

hindi pa nalamlamnan,

sadya nga bang may kulang?

‘pag binhi ng pagsuyo

niloob na tumubo,

titibok munting puso.

yapusin ang biyaya,

dala’y bagong simula,

magluwal ng ligaya.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: