puwang IV

bulag ba kung walang nakikita?

tuwid man ang tingin,

di maabot kahit habulin.

 

bingi ba kung walang naririnig?

pinaalpas ang tinig,

nawalang- bisa ang bibig.

 

gising ba kung tulala?

bulag na’y bingi pa,

pandama’t ulirat wala.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: