puwang V

may butas na bunga

ng basag na pagsinta.

ang lamat lumala,

nagbitak at nauka.

 

umulan ng luha,

sa butas nagbaha.

nang tubig matuyo,

nasayang ang pagsuyo.

 

lumaki ang puwang.

di para manghinayang,

inakalang ang paraan

ito’y tambakan, takpan.

 

hindi ba niya alam,

kirot di mababalam

kahit pa ipagpilitan

ang butas ay tabunan?

 

patag na nung walo

pero ngayong ika-sampu

sa naitagong butas,

hapis nga ba ay nalutas?

 

di akma ang ipinampuno,

tiyak ang daan lulundo.

sa kalsadang baku-bako,

walang mahusay magmaneho.

 

ang gahamang layunin

mag-aani ng suliranin.

makuha man ang gusto,

hungkang pa rin ang puso.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: