dapat ba?

dapat ka bang umasang sagutin

kung di ka nagsasalita?

dapat ka bang umuwi

kung di ka na doon nakatira?

dapat ka bang humiga

kung di lang iyo ang kama?

dapat ka bang humiling

kung ibinigay mo sa iba?

dapat ka bang magsimula

kung tapos na?


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: