Monthly Archives: March 2014

manimbang

ang pinakikinabangan
dapat bang pagkaitan?
kung sulit naman
dapat bang panghinayangan?

itong inutil nga naman
dahil napagbibigyan,
nakuha pang magyabang,
kung mangikil sukdulan.

kanyang kabuktutan
tatagas, pigilan man.
pandaraya at katiwalian
masisiwalat kalaunan.

di siya payag masapawan,
ang mabuti’y pupulaan.
kalampag na palatandaan
ng latang walang laman.

mga tanong pag-isipan.
alin ang pahahalagahan,
ang butas bang sisidlan
o ang may pakinabang?


alkansya

dito sa alkansyang mahiwaga
ang naipon ko ay hindi barya.
kundi mga mumunting gunita,
higit sa salapi ang halaga.

mga ngiti, luha, hiyaw, tawa
sa batang masisigla nagmula.
ang pagbilang, pagsulat, pagbasa,
tagumpay ko ang tagumpay nila.

tanong, paalala, panukala,
usapang nanay, di basta chika.
mga magulang na nagtitiwala,
karangalan ang respeto nila.

gawaing singhaba ng litanya,
sa hirap ang team sama-sama.
magkasalo din pag may ginhawa,
sa tawanan over isaw solb na.

hangad ang mapuno ang alkansya
nang may masungkit kapag lola na.
ang bawat kusing ng alaala
patunay na sulit nga ang tiyaga.