alkansya

dito sa alkansyang mahiwaga
ang naipon ko ay hindi barya.
kundi mga mumunting gunita,
higit sa salapi ang halaga.

mga ngiti, luha, hiyaw, tawa
sa batang masisigla nagmula.
ang pagbilang, pagsulat, pagbasa,
tagumpay ko ang tagumpay nila.

tanong, paalala, panukala,
usapang nanay, di basta chika.
mga magulang na nagtitiwala,
karangalan ang respeto nila.

gawaing singhaba ng litanya,
sa hirap ang team sama-sama.
magkasalo din pag may ginhawa,
sa tawanan over isaw solb na.

hangad ang mapuno ang alkansya
nang may masungkit kapag lola na.
ang bawat kusing ng alaala
patunay na sulit nga ang tiyaga.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: