manimbang

ang pinakikinabangan
dapat bang pagkaitan?
kung sulit naman
dapat bang panghinayangan?

itong inutil nga naman
dahil napagbibigyan,
nakuha pang magyabang,
kung mangikil sukdulan.

kanyang kabuktutan
tatagas, pigilan man.
pandaraya at katiwalian
masisiwalat kalaunan.

di siya payag masapawan,
ang mabuti’y pupulaan.
kalampag na palatandaan
ng latang walang laman.

mga tanong pag-isipan.
alin ang pahahalagahan,
ang butas bang sisidlan
o ang may pakinabang?


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: