iluwa

sukat ba namang napalaki ng nakagat mo
at hindi mo makayanang nguyain ito!

akala’y laging mauubusan,
umiral itong katakawan!
paglunok ma’y ipagpilitan,
tiyak namang mabubulunan!

sa kaunti kasi’y di makuntento,
itong ganid kung kumabig todo.
di mapanindigan ang sinubo,
mapipilitang iluwa ng buo.

pakakawalan na lamang
ang pagkakataong sinagpang.
bagay na kapag binitiwan,
di na maaari pang balikan.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: