isaksak mo…

iyo na ang tubig
na sinlabo ng dilim
sa malalim na balon
ng kaluluwa mong uhaw.

iyo na ang hangin
na sinlamig ng lungkot
sa hungkag na yakap
ng bisig mong sabik.

iyo na ang lupa
na sintigas ng galit
sa manhid na damdamin
ng mundo mong tigang.

iyo na ang panahon
na simbagal ng paghilom
sa mahapding nakaraan
ng buhay mong mapait.

iyo na ang ginto
na singkinang ng tukso
sa nakamkam na yaman
ng ligaya mong huwad.

iyo na ang wika
na simbabaw ng biro
sa hangal na ingay
ng diwa mong baluktot.

iyo na ang lahat
angkinin mong tanan!
iyo na!
iyo pa ang hapis.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: