Monthly Archives: December 2014

di na muli

Di pa huli…
Iyo ngang sinabi.
Kaya’t dating gawi,
Ikaw itong napili.

Tila nga pipi,
Walang sinabi.
Tuldok ang bati,
Pinarating ng daliri.

Aamuhin kunwari,
Tutuksuhin ng labi.
Kapag ika’y nahuli,
Hihigitin ang tali.

Ngunit sandali…
Di ba’t batid na ang sukli
Ng pasyang mali
Ay tiyak na pagsisisi?

Pigtalin nga ang pisi,
Sa halina maging bingi.
Aanhin ba ang tagpi
Kung wala namang gisi?

Ito na ang huli
‘Di na muli.