puwang VIII

Batid ko.
Basa ko sa titig mo.
Malagkit ang tingin,
pagluha’y kimkim.

Batid ko.
Dinig ko sa tinig mo.
Matamis ang salita,
kay lumbay ng diwa.

Batid ko.
Dama ko sa bisig mo.
Mahigpit ang yapos,
sa pagsuyo kapos.

Batid ko
ang kulang.
Di mo man aminin.
Batid ko
ang puwang.
Kayanin sanang mapunan.
Kahit panandalian.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: