Monthly Archives: June 2015

tagpi VI

May nasumpungan,
Mapagkakatiwalaan.
Lubos na nauunawaan
Lihim na kahinaan.
Kapag nangailangan,
handang pagbigyan,
nang walang alinlangan.

Sa kape’t kwentuhan…
Mga daing pakikinggan.
Mga hilig sasakyan.
Sa lumbay dadamayan.
Sa galak sasamahan.
Kahit pa magdamagan.

Kulang ay pupunan,
Siwang ay tatakpan,
Upang kalungkutan
Kahit saglit, malimutan.
Hangad na maibsan
Hirap ng kalooban.

Magbubulag-bulagan
Kahit pa sa kasalanan.
Paggising kinabukasan,
Budhi man ang kalaban,
Di makuhang pagsisihan
Pagkat tunay na nasiyahan.

Ngunit pakatandaan
Ang dapat kalagyan.
Huwag papayagan
Damdami’y di mapigilan.
Pagkat wala sa usapan
Ang wala nang uwian.

Dulot na kaligayahan
Hindi pagsasawaan,
Kaya’t di pakakawalan.
Panahon tiyak ilalaan
Upang mapatunayan,
Sa mundong walang katiyakan
Meron ngang walang hanggan.


puwang x

Kasama ka

Sa “luha”,

Sa tawa.
Kasama ka

Sa manok,

Sa coke.
Kasama ka

Sa paggupit,

Sa pagdikit.
Kasama ka

Sa libro,

Sa puno.
Ngayon…

Matutuwa,

Kakain,

Lilikha,

Magtuturo

Nang di ka kasama.
Sa iilang salita maihayag sana,

Sandali ka man nakasama

At kahit malayo ka na,

Palagi ka naming maaalala.


may hissang aas

Di nga ba kilala mo naman siya…

Ang labas-masok niyang dila

Kapag nakaamoy ng balita,

Pasitsit kung kumanta.
Ang mga kaliskis naman niya

Sadyang pinananatiling maganda.

Mistulang inosenteng bata

Pagkat hinuhubad ang sala.
Ang kanyang layon ay yakagin ka

Sa punong huwad ang bunga.

Tiyak magtitiwala at mapapakagat ka!

Malaman mo mang mali, huli na.
Sa paekis-ekis na gapang niya,

Ano mang ingat mo, matitisod ka.

Ngunit tulad niya’y ‘di dapat patulan pa,

Si San Miguel na lang ang siyang bahala.


patay-sindi

Oo,

Hindi.

Parang tama, pero mali.

Hindi,

Oo.

Baka… yata… siguro…

Meron,

Wala.

May baril, walang bala.

Wala,

Meron.

Naduwag kahit maton.

Sala sa init,

Sala sa lamig.

Tutulak, kakabig.

Uurong,

Susulong.

Hilong talilong.


puwang IX

Nakatitig.
Mga mata ang nakinig,
Bulag man sa tinig,
Nababasa ang bibig.

Nakakapit.
Sa tainga, bisig ang pumalit.
Sa yapos na mahigpit,
Dama ang himig ng awit.

Nakangiti.
May ibinulong ang katabi.
Di man narinig ang sinabi,
Batid ang lihim kahit bingi.


Iputok

Itutok.

Tiyakin ang hangarin.

Maghanda.

Ituon ang pandama.

Ikasa.

Tuparin ang layunin.

Magpasya.

Ilaan ang sigasig.

Iputok.

Ganapin ang mithiin.

Magbunyi.

Ipagdiwang ang tagumpay.