Iputok

Itutok.

Tiyakin ang hangarin.

Maghanda.

Ituon ang pandama.

Ikasa.

Tuparin ang layunin.

Magpasya.

Ilaan ang sigasig.

Iputok.

Ganapin ang mithiin.

Magbunyi.

Ipagdiwang ang tagumpay.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: