puwang IX

Nakatitig.
Mga mata ang nakinig,
Bulag man sa tinig,
Nababasa ang bibig.

Nakakapit.
Sa tainga, bisig ang pumalit.
Sa yapos na mahigpit,
Dama ang himig ng awit.

Nakangiti.
May ibinulong ang katabi.
Di man narinig ang sinabi,
Batid ang lihim kahit bingi.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: