may hissang aas

Di nga ba kilala mo naman siya…

Ang labas-masok niyang dila

Kapag nakaamoy ng balita,

Pasitsit kung kumanta.
Ang mga kaliskis naman niya

Sadyang pinananatiling maganda.

Mistulang inosenteng bata

Pagkat hinuhubad ang sala.
Ang kanyang layon ay yakagin ka

Sa punong huwad ang bunga.

Tiyak magtitiwala at mapapakagat ka!

Malaman mo mang mali, huli na.
Sa paekis-ekis na gapang niya,

Ano mang ingat mo, matitisod ka.

Ngunit tulad niya’y ‘di dapat patulan pa,

Si San Miguel na lang ang siyang bahala.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: