tagpi VI

May nasumpungan,
Mapagkakatiwalaan.
Lubos na nauunawaan
Lihim na kahinaan.
Kapag nangailangan,
handang pagbigyan,
nang walang alinlangan.

Sa kape’t kwentuhan…
Mga daing pakikinggan.
Mga hilig sasakyan.
Sa lumbay dadamayan.
Sa galak sasamahan.
Kahit pa magdamagan.

Kulang ay pupunan,
Siwang ay tatakpan,
Upang kalungkutan
Kahit saglit, malimutan.
Hangad na maibsan
Hirap ng kalooban.

Magbubulag-bulagan
Kahit pa sa kasalanan.
Paggising kinabukasan,
Budhi man ang kalaban,
Di makuhang pagsisihan
Pagkat tunay na nasiyahan.

Ngunit pakatandaan
Ang dapat kalagyan.
Huwag papayagan
Damdami’y di mapigilan.
Pagkat wala sa usapan
Ang wala nang uwian.

Dulot na kaligayahan
Hindi pagsasawaan,
Kaya’t di pakakawalan.
Panahon tiyak ilalaan
Upang mapatunayan,
Sa mundong walang katiyakan
Meron ngang walang hanggan.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: