ginising ako ni bianca

Maulan…

At sindilim ng ulap

Ang lamlam ng panahon.

Humikab ang hapon.

Walang gana…

Ngunit heto siya,

Dala ang bango.

Napabangon nga ako,

Nagliwanag ang mundo.

Alindog niya ay tamis.

Pinukaw ang diwa,

Gumana ang isipan,

Nanumbalik ang sigla.

Pagkat ginising ako ni Bianca.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: