Monthly Archives: March 2016

pagbahain

Nang sa sarili’y naawa,
Sa kanan kumaliwa.
Sa natikmang tuwa,
Namanhid sa sala.
Ulan man ay bihira,
Paglaon din ay bumaha.

Nang ang tubig bumaba,
Pananabik humupa.
Ang noo’y nagnanasa
Nauyam na’t nagsawa.
Sa pumutok na bula
May papatak bang luha?


sa ilalim ng tulay

Minsang tumawid ka,
Ang kaba hinarap.
Sa ilalim nitong tulay,
Sa may ilog sumulyap.

Kulang pa nga ba
Na sundan lang ng tingin,
Kaya’t nagpatangay ka
At kinailangang lingunin?

Ang agos may halina,
Niyakag kang sumama.
Ulirat hindi gumana,
Sa lagaslas nagpadala.

Mababaw lang noong una.
Lumalim nang lima na.
Umahon man pagdaka,
Lulusong muling kusa.

May gabing kakaunin ka,
Pag tubig ay pilak na
At buwa’y gintong pawa.
Makipagsapalaran ka sa baha.