pagbahain

Nang sa sarili’y naawa,
Sa kanan kumaliwa.
Sa natikmang tuwa,
Namanhid sa sala.
Ulan man ay bihira,
Paglaon din ay bumaha.

Nang ang tubig bumaba,
Pananabik humupa.
Ang noo’y nagnanasa
Nauyam na’t nagsawa.
Sa pumutok na bula
May papatak bang luha?


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: