sa ilalim ng tulay

Minsang tumawid ka,
Ang kaba hinarap.
Sa ilalim nitong tulay,
Sa may ilog sumulyap.

Kulang pa nga ba
Na sundan lang ng tingin,
Kaya’t nagpatangay ka
At kinailangang lingunin?

Ang agos may halina,
Niyakag kang sumama.
Ulirat hindi gumana,
Sa lagaslas nagpadala.

Mababaw lang noong una.
Lumalim nang lima na.
Umahon man pagdaka,
Lulusong muling kusa.

May gabing kakaunin ka,
Pag tubig ay pilak na
At buwa’y gintong pawa.
Makipagsapalaran ka sa baha.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: