Monthly Archives: June 2016

pulis

Kahit kapag ang pansit
Wala gaanong sahog,
Lakas man din ay sulit
Pagkat sa tapang busog.

Sa ilalim ng tulay
Salungat man ang agos,
Katapatan ay tunay
Pagkat dangal ay lubos.

Tulad daw ng patola
Na salat sa laman,
Matibay namang hibla
Kanyang paninindigan.

Magtanggol, maglingkod,
Sagisag nitong kalasag.
Walang takot, walang pagod.
Dibdib, bisig matatag.

Silang mga matulis,
Nais na bigyang pugay.
Buhay, ibinubuwis.
Dugo, iniaalay.

Para sa mga pulis na nagbigay ng dugo noong Hunyo 11 para sa World Blood Donor Day 2016.


pillows

But I remember that night so well.

You were there.
Asleep. But there.

You were tired, I knew well not to disturb you.
Braving the dark,
I gathered all the pillows,
pulling even the ones
under your arms and legs.
I piled them against the wall,
so I could squeeze myself onto them
that I would be able to sleep.

How I wished to wake you up
and tell you that I couldn’t sleep,
that I was scared,
that I needed you to hold me.

You were there.
Asleep. But there.

So I had to be brave.
I knew that if I did wake you up
you’d just tell me
that I should be strong.
You’d tell me
that I should have the courage
to find my way in the dark,
to learn to get by not by asking,
but by finding a way
to get what I need,
to survive.

And I did it, I slept,
I got through that night.
I survived.

I built up my courage
because it was enough
for me to know
you were there.
Asleep.
But there.

Then there would be tougher nights.
I groped in the dark to gather pillows,
and only some were good,
most were lumpy.
There were many nights
I wasn’t able to sleep,
but each time, I made it through the night.

Tonight I will get one last pillow,
The courage to face you
with what I have done
with my life so far
while you were there.
It’s not much though,
but it’s not that bad.

Tomorrow, when you wake up,
I hope you’ll be glad
that I made it through.
I survived
because I always knew in my heart
you were there.


my dad and his necktie

FB_20151204_15_17_22_Saved_Picture.jpgHe has but the grandest tie
A man could ever wear,
The pride in what he is
And what he has worked so hard for
To become what he is now.

Yet there is one that truly fits him.
No matter how long or far
He has come to wear
My arms around his neck,
The utmost love and respect
Only this daughter can give.


ulap

Iyo ako.
Inangkin ng iyong kisig
Ng walang anumang panibugho.
Pagkat di mahigpit ang yapos
Di maiisipang humulagpos

Akin ka.
Sa ‘king tinig nagpaubaya
Ng may buong pagtitiwala
Pagkat ugnayan ay malaya
Di mangingiming magsalita

Ako ay iyo.
Ikaw ay akin.
Pagkat tayo ay iisa,
Ang ulap ay atin.


atin

Nang minsan kong idaing
kung paanong ang kaligayahang
Nadarama ko sa piling mo,
Sa halip na ipagbunyi,
Ay kinakailangang ikubli
Kung nais ko itong manatili,
Mahinahon kang tumugon
Na sa iyo ko dapat ihayag
Pagkat kung ano man
Ang mayroon tayo
Ay atin, at atin lamang.


missed

Like sand slips
Through the spaces
between my fingers,
You cease to be there
Just when I turn my head
To heed your call.
And no matter
How much I tighten my grip
I am left with a few grains
In the middle of my palm,
The very few times you called
And smiled
Because I turned
Just in time.


fickle

You gave me this.

It’s as fragile
As a dandelion seed.

I must hold it
tight in my hand,
Believing I have it
Though I can’t look
to check if it’s still there.

For if I did take a peek,
Even my faintest breath
Might blow it away.

And how torn I shall be
That I could never get it back.
No matter if it took me forever
To chase it.

Photo from: Lumiadrama

https://m.facebook.com/cornycopiabyiris/


muli

Sa bawat hakbang ay may kaba.
Nakipaghabulan ang tibok ng puso
Sa pagtakbo nitong diwang balisa.

Nawala na nga ako sa bilang.
Pero heto muli, minsan pa,
Sa kapusukan ay magpapadala.

Hindi nagbago ang ngiti at halata
Naghahalo ang takot at sabik.
Mangangahas makalapit, dumikit.

Manginig man, hahawakan kita.
Hiling ko ikaw sana’y magpaubaya.
Sa ganito lamang tayo mapapalaya.

Sabayan mo ang mga galaw ko.
Umayon ka sa himig ng aking pulso.
Angkinin natin ang kalawakan!

Kapag humigpit ang kapit ko,
Idiin mo pa ang hagod mo.
Ganyan… Sige pa, oh, sige pa.

Mauubos man ang iyong tasa,
Malilipat ang kislap sa’king mga mata.
Ligayang bunga ng ating pagsasama.


must you know?

Must you take my words
To declare them yours?
Must you own my thoughts
To claim your heart knows?

Must you hold me close
To satisfy my soul?
Must you let me loose
To liberate my mind?

Must you yield to me
When I prefer to be sensible?
Must you impose on me
When I refuse to be capable?

Must you do
All these wonderful things?
Must you be
What I hope you’d be?

Must you know?


screw

What does one full turn make you?
Tighter,
Closer.
Or wider,
Open.

Where does one full turn take you?
Higher,
Further.
Or deeper,
Intense.

You won’t know
Unless
You’re bold enough
To take another.

So stay
On the thread.
Together,
It gets better.