atin

Nang minsan kong idaing
kung paanong ang kaligayahang
Nadarama ko sa piling mo,
Sa halip na ipagbunyi,
Ay kinakailangang ikubli
Kung nais ko itong manatili,
Mahinahon kang tumugon
Na sa iyo ko dapat ihayag
Pagkat kung ano man
Ang mayroon tayo
Ay atin, at atin lamang.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: