pulis

Kahit kapag ang pansit
Wala gaanong sahog,
Lakas man din ay sulit
Pagkat sa tapang busog.

Sa ilalim ng tulay
Salungat man ang agos,
Katapatan ay tunay
Pagkat dangal ay lubos.

Tulad daw ng patola
Na salat sa laman,
Matibay namang hibla
Kanyang paninindigan.

Magtanggol, maglingkod,
Sagisag nitong kalasag.
Walang takot, walang pagod.
Dibdib, bisig matatag.

Silang mga matulis,
Nais na bigyang pugay.
Buhay, ibinubuwis.
Dugo, iniaalay.

Para sa mga pulis na nagbigay ng dugo noong Hunyo 11 para sa World Blood Donor Day 2016.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: