ulap

Iyo ako.
Inangkin ng iyong kisig
Ng walang anumang panibugho.
Pagkat di mahigpit ang yapos
Di maiisipang humulagpos

Akin ka.
Sa ‘king tinig nagpaubaya
Ng may buong pagtitiwala
Pagkat ugnayan ay malaya
Di mangingiming magsalita

Ako ay iyo.
Ikaw ay akin.
Pagkat tayo ay iisa,
Ang ulap ay atin.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: