pisong butas

Pangungulila’y hindi maubos-ubos,

Tila walang hanggan ang hinintay.

At ngayong naibalot ka sa’king yapos,

Yaring ligaya ko’y walang kapantay.

 

Nang maangkin na ang singsing,

Natunaw ang kaba sa pagyanig.

Hangad ko ma’y mag-alay ng lambing

Pananabik pa rin ang siyang nanaig.

 

Tumitig ka sa akin nang taimtim

Nang sa’king mata iyong mabakas

Na ikaw ang bahaghari nitong itim,

Ang pumupuno sa piso kong butas.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: