Monthly Archives: December 2016

Hindi Na Liligaya

Dama ko man ang dampi
Ng hangin sa aking pisngi,
Hindi iyon sapat upang ngumiti.

Hindi.
Hindi ngayon.
Hindi kung kailan
Hindi na ako masaya.

Hindi ko tatawaging pagod
At ni hindi ko rin ituturing na bagot.
Hindi lumilipas ang ganitong lungkot.

Hindi.
Hindi ngayon.
Hindi kung kailan
Hindi na ako masaya

Wari ko ba na ako’y nalulunod
Sa putikang hanggang tuhod.
Hindi makaalpas, nagmistulang tuod.

Hindi.
Hindi ngayon.
Hindi kung kailan
Hindi na ako masaya.

Bilanggo ako ng kawalang pag-asa.
Sa mga bakal na tanikala
Hinding-hindi na makakalaya.

Hindi.
Hindi ngayon.
Hindi kailan man.
Hindi na ako liligaya.