Hindi Na Liligaya

Dama ko man ang dampi
Ng hangin sa aking pisngi,
Hindi iyon sapat upang ngumiti.

Hindi.
Hindi ngayon.
Hindi kung kailan
Hindi na ako masaya.

Hindi ko tatawaging pagod
At ni hindi ko rin ituturing na bagot.
Hindi lumilipas ang ganitong lungkot.

Hindi.
Hindi ngayon.
Hindi kung kailan
Hindi na ako masaya

Wari ko ba na ako’y nalulunod
Sa putikang hanggang tuhod.
Hindi makaalpas, nagmistulang tuod.

Hindi.
Hindi ngayon.
Hindi kung kailan
Hindi na ako masaya.

Bilanggo ako ng kawalang pag-asa.
Sa mga bakal na tanikala
Hinding-hindi na makakalaya.

Hindi.
Hindi ngayon.
Hindi kailan man.
Hindi na ako liligaya.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: