piso sa numero

piso

Papiso-piso.
Niyakag mo ako.
Pag hindi tumama
Muli pang titira.

Paisa-isa.
Binuyo mo ako.
Maraming beses na
Susubok, aasa.

Pabarya-barya.
Inakit mo ako.
Tangang nagpadala
Sa maling akala.

Paunti-unti
Binitin mo ako.
Hindi makapagpigil.
Lalong nanggigigil.

Paulit-ulit.
Nilulong mo ako.
Hanggang sa magumon
Hindi na makaahon.

Padahan-dahan.
Inubos mo ako.
Nahibang. Nahumaling.
Nabiktima. Naloko.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: