popcorn

wp_ss_20170125_0001_edited

Sindihan na ang kalan.
Umpisahan ang kasiyahan.
Mga binhi ng pinagsamahan
‘Pag sa kaserola napainitan,
Magsisimulang mag-indakan.
Lulundag sa saya,
Isa-isang puputok.
Maghuhumiyaw,
Magpupumiglas!
Aapaw ang tuwa,
Sasabog ang galak,
Sasambulat ang ligaya!
Isubo at tikman
Habang mainit pa.
Langhapin ang bango.
Namnamin ang lasa.
Lunukin ang alaala
Na nakuha ang gusto,
At nabusog yaring puso.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: